"Det er logisk, at den optimale kost bidrager til udviklingen og modningen af hjernen. Giver man ikke kroppen de ernæringsmæssige byggesten, som den har behov for, så har man også dårligere forudsætninger"


- Marianne Nordhov, chef ved Nordnorges Universitetshospital - Tromsø

Videnskabelige studier

Ligger der forskning bag at påstå, man kan spise en kost som understøtter en sund udvikling for hjernen? Svaret er ja!


Forskning samt studier findes beskrevet i adskillige videnskabelige artikler/rapporter, som alle interesserede har mulighed for at undersøge.


Studier som bl.a. peger på, at vores hjerne påvirkes og kan være sårbar overfor fødevarer, vi som voksne eller børn spiser. Børn (og voksne) med f.eks. udviklingsforstyrrelser eller symptomer derpå ser ud til at være særligt udsatte, når det kommer til bestemte fødevarer og fødevarer af generel tvivlsom kvalitet.


Forskere fra Institut for Human Ernæring har sammen med eksperter fra børne- og ungdomspsykiatrien udarbejdet en omfattende rapport, der gennemgår studier om kostens betydning for børn med ADHD.


Rapporten viser, at der ligger et potentiale i kostændringer for børn med ADHD, samt at man anbefaler yderligere forskning på området.

Yderligere forskning:

Læs om forskning i forhold til Omega 3 fedtsyrers betydning for hjernen:

Den australske psykolog Natalie Sinn, har gennemgået adskillige videnskabelige studier og sammenfatter i denne artikel:

Ved en høring i Folketinget fortæller ernæringsterapeut Karen Nørby om forskning i kost og udviklingsforstyrrelser:

Det er endnu ikke muligt at finde en samlet konklusion som giver evidens på området. Den venter vi stadig på. Mens vi venter, ændrer mange familier verden over deres kost (med hjælp fra professionelle) som led i en behandling for en udviklingsforstyrrelse. Dette er der også samlet erfaringer om.


På ”Specialskolen Bramsnæsvig” har man i flere år bl.a. arbejdet med et målrettet fokus på elevernes kost. Hermed et citat fra skolens hjemmeside:

”10 års erfaring med denne kost, har vist os i det virkelige liv - og ikke kun som videnskabelige undersøgelser - at kosten har enorm betydning for alment velbefindende, immunforsvaret og sidst men ikke mindst for adfærdsmæssige forstyrrelser og hyperaktivitet hos vores elever med autismediagnoser og ADHD”

Efter min mening, bør en kostændring ikke betragtes som et mirakelmiddel, der giver urealistiske løfter. Den vil være oftest være et led i en behandling med ex. pædagogiske handleplaner, fysiologisk træning, lægeordineret medicin mm.

Nogle vil mene, at god ernæring er fundamentet for at de andre tiltag giver optimal bedring. Jeg er ikke uenig.